SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Modaya yön veren hazır giyim firmaları doğaya ve doğala geri dönüş planları yaparken, Barutçu Tekstil olarak Sürdürülebilirlik hedef, taahhüt ve uygulamalarımıza ilham veren ‘’Back to Nature!’’ / Doğaya Dönüş sloganıyla tüm ürün ve koleksiyonlarımızı doğadan esinlenerek hazırlıyor ve Kumaş modasına yön veriyoruz.

2025 hedefimiz kumaşlarımızda geri dönüştürülmüş ve diğer sürdürülebilir kaynaklı, kaynağı net bir şekilde bilinen doğayla dost malzemeler kullanmaktır. Barutçu Tekstil olarak Dünya genelinde ormanların korunmasına ve ormanların yok edilmesinin önüne geçmeye yardımcı olan, tarıma ve çiftçiye önem veren tüm organizasyonları destekliyoruz.

Çevreye duyarlı üretim süreçlerimiz yüksek çevre standartlarını karşılayan sertifikalı, yenilenebilir kaynaklarından elde edilen elyaflardan üretilen kumaşlarımız , sürdürülebilir bir yaşama ve daha temiz bir çevreye katkıda bulunur.

Kumaşlarımızda kullandığımız Viskon elyafını Canopy Hot Button Raporu baz alınarak Canopy Style Denetimlerini başarıyla tamamlayan ve «Yeşil T-shirt» etiketine sahip olan Viskon üreticilerinden seçilmekteyiz.

Ham maddenin, çalışılan yerin hatta çalıştırılan kişilerin dahi haklarını koruma altına alan, hem çevresel hem de sosyal kriterler içeren, hammaddelerin hasadından başlayarak etiketlendirmeye kadar geçen ürünün Organik statüsünü korumak için gerekli koşulların sağlanmasını sağlayan GOTS belgesi ile sorumlu üretim anlayışımızı geliştirmekteyiz.

Son üründe, üretim gerekliliklerini yerine getirerek ürünlerin işleme, üretim, paketleme, etiketleme ve dağıtımı da dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş materyallerin içeriğinin son ürüne kadar tedarik zinciri boyunca izlenmesi ve doğrulanmasını sağlayan Global Recycle Standard (GRS) belgesi ile tam izlenebilir üretim yapmaktayız.

Responsible Wool Standard (RWS) sertifikamız ile koyunların bakımı, hayvan haklarına saygılı çiftliklerde yün üretimi yapılmasını ve arazi yönetimindeki gelişmeleri teşvik etmek ileri çiftlik uygulamalarını desteklemek ve tüketicilerin seçtikleri üründeki yünün gerçekten RWS olduğuna emin olmaları için çiftlikten son ürüne kadar tedarik zinciri boyunca izlenmesi ve doğrulanmasını sağlamaktayız.

Oeko-Tex® 100 standardı uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından uygulanan, çevrenin korunması ve ekolojiye uygunluk açısından tekstil ürünleri ve ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere yönelik dünya çapında standart bir test ve sertifikalandırma sistemidir. Barutçu Tekstil olarak ürettiğimiz Kumaşların sağlık açısından hiçbir olumsuzluk arz etmediğini ve REACH koşullarının zararlı maddeler ile ilgili şartlarına uygunluğunu belgelediğimiz Oeko-Tex® 100 sertifikasını standardın gereği olarak her yıl yeniliyoruz.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma isteği ve Sorumlu üretim anlayışımız ile üretim sonucu kumaş üzerinde tehlike arz edebilme ihtimali olan/ olmayan tüm boya ve yardımcı kimyasallarımızı atık suyumuzda test ederek sonuçlarımızı «ZDHC Gateway» portalı üzerinde yayınlıyoruz. Atık sudaki Kimyasal yükünü azaltmak için Üretimde Kullanımı Kısıtlanmış Maddeler Listelerini(MRSL) güncel olarak takip ederek üretim için gerekli kontrolleri, testleri ve eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Barutçu Tekstil olarak üretimde kullandığımız tüm boya ve yardımcı kimyasalları uluslararası standartlar kapsamında tüm kimyasal gereklilikleri sağlayacak şekilde özel olarak seçiyoruz.

Barutçu Tekstil 2021 yılı itibariyle Baca gazı emisyon değerlerini düşürmeyi hedeflemektedir. Egzos gazlarının etkileri sonucu iklim değişikliğinin yaratabileceği çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin farkında olup üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ederek RAM Baca Filtresini yakın zamanda devreye alacaktır.

Çevreye duyarlı ekibimiz ile tekstil atıklarının sınıflandırılması,, tekstil geri dönüşümü için yöntemler ve uygulamalar geliştirmekte ve atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetimi stratejileri geliştirmekte ve uygulamaktayız.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kazan ve kompresörlerimizi son teknoloji enerji verimli versiyonları ile değiştirerek yıllık enerji tüketim değerlerimizi azaltmayı başardık. Boya jetlerimizi AR-GE Merkezimizin öncülüğünde Verimlilik Artırıcı Projeler ile ısı yalıtım malzemesi kaplatarak ısı kaçaklarını ve dolayısıyla enerji kayıplarını büyük ölçüde önlemeyi başardık. Yaptığımız bu yatırımlarla hem şirketimizin hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağladık. Enerji tasarrufu, atık yönetimi ve çevrenin korunması ile ilgili olarak çalışanlarımızın farkındalığını arttırmak için sürekli eğitimler düzenliyoruz.

aragorsel1

Sürdürülebilirlik
ve inovasyon
ödüllerimiz.